10 نکته برای غواصان در حفاظت از سیاره اقیانوسی

10 نکته برای غواصان در حفاظت از سیاره اقیانوسی
10 نکته برای غواصان در حفاظت از سیاره اقیانوسی
10 نکته برای غواصان در حفاظت از سیاره اقیانوسی
Logo

مرکز غواصی ایران با هدف افزایش علم وشناساندن این رشته مفرح در کشور عزیزمان ایجاد شده است نویسندگان این سایت از غواصان کار آزموده و با سابقه می باشند و استادان و مدرسان در باﻻ بردن سطح علمی این رشته در ایران در کنار ما خواهند بود.

logo-samandehi