طرحی برای پاکسازی اقیانوس‌ها

طرحی برای پاکسازی اقیانوس‌ها

بر اساس گزارش وبسايت نشنال جيوگرافیک سالانه بيش از ٨ مليون تن پلاستيک در اقيانوس ها ريخته ميشود. حالا یک دانشجوی مبتكر انگليسی سيستمی را طراحی كرده كه ميتواند زباله های پلاستيكی را با قيمت ناچيزی از سطح آب های آزاد جمع آوری كند.