اطلس ماهیان دریایی خلیج فارس و دریای عمان

 اطلس ماهیان دریایی خلیج فارس و دریای عمان

مطالعات علمی پروژه ” اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان (تنوع گونه ای،تغذیه،زیست جغرافیایی)” از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ انجام گرفت. سعی بر آن است که مطالب این کتاب ساده اما با مفهوم علمی ارائه گردد. این اطلس (جلد ۱) با زبانهای انگلیسی،عربی و فارسی ترجمه و با مشخصات کتاب الکترونیکی در اینترنت بطور رایگان از طریق سایت مرکز غواصی ایران در دسترس است.

 طرح پيدا نشد {طرح}!

رمز فایل : www.divecenter.ir