دریافت مجله غواصان پارسی جلد چهارم

دریافت مجله غواصان پارسی جلد چهارم

در این شماره و در 69 صفحه خواهید خواند :

آشنائی با بی سی دی غواصی

عکسهای مرتضی طلوع عزتی

باشگاه غواصی بانوان

جراحات گستردگی شدید ریه

سندرم آسپیراسیون آب شور

نظریه فشار زدائی - قسمت سوم

غواصی تکنیکال چیست

سیستمهای مدار بسته و مطالبه دیگر

 طرح پيدا نشد {طرح}!