دریافت مجله غواصان پارسی جلد هفتم

دریافت مجله غواصان پارسی جلد هفتم

در این شماره و در 65 صفحه خواهید خواند :

روشهائی برای جلوگیری از ورود آب به ماسک غواصی

عکسهای سیامک قدس

باشگاه غواصی بانوان

باروتراما-قسمت دوم

قانون یک سوم

نکاتی برای جلوگیری از دریازدگی

بهترین سایتهای مغروق جهان

فشار خون بالا و غواصی اسکوبا و مطالبه دیگر

طرح پيدا نشد {طرح}!