دریافت مجله غواصان پارسی جلد ششم

دریافت مجله غواصان پارسی جلد ششم

در این شماره و در 70 صفحه خواهید خواند :

باروتراما

عکسهای محمد حسین پور

باشگاه غواصی بانوان

چگونه غواصی نباشید

غواصی و سیم دندان

نکاتی که قبل از آموزش غواصی تکنیکال باید بدانید

گزارش نمایشگاه بین المللی غواصی مالزیو کنفرانس آسیا

مایکل فلکرو و کشتی مغروق بلیتونگ و مطالبه دیگر

 طرح پيدا نشد {طرح}!