دریافت مجله غواصان پارسی جلد سوم

دریافت مجله غواصان پارسی جلد سوم

در این شماره و در 60 صفحه خواهید خواند :

آشنائی با اسنورکل غواصی

عکسهای اندی ایمان پور

باشگاه غواصی بانوان

نارکوسیس گاز

غواصی و کافئین

نظریه فشار زدائی - قسمت دوم

غواصی و لنز چشمی

غواصی و آسم و مطالبه دیگر

طرح پيدا نشد {طرح}!