دریافت مجله غواصان پارسی جلد دوم

دریافت مجله غواصان پارسی جلد دوم

در این شماره و در 54 صفحه خواهید خواند :

آشنائی با ماسک غواصی

عکسهای حسام ساروخانی

باشگاه غواصی بانوان

هوای غنی شده - نایتروکس

مشکلات قلبی و عروقی

نظریه فشار زدائی

مشکل در اکولایز کردنغواصی و بیماری صرع و.....

 طرح پيدا نشد {طرح}!