دریافت مجله غواصان پارسی جلد اول

دریافت مجله غواصان پارسی جلد اول

در این شماره و در 54 صفحه خواهید خواند :

آشنائی با سیلندر غواصی

پروانه ماهیان خلیج فارس

غواصی و کم آبی بدن

جزیره سیپادان در مالزی شرقی

شیرهای سیلندر و هوای تمام شده

عکسهای مازیار ممتازی

فشار زدائی داخل آب

اسکوئیز سینوسها و .......

 

طرح پيدا نشد {طرح}!