سه شنبه, 24 مهر 1397

آموزش

عکاسی در زیر آب

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از همان نخستین روزهائی که بشر توانست با تنفس هوای فشرده به اکتشاف نا شناخته های اعماق بپردازد، رویای ثبت لحظات و نمایاندن تصاویر زیر آبی را به دیگران را در تفکرات خود می پروراند.تا آنکه به سال 1893 میلادی لوئیس بوتن اولین دوربین عکاسی در زیر آب را اختراع و نخستین تصاویر زیر آبی را برای بشر از دنیای شگفت انگیز اعماق به ارمغان آورد.

دوربین لوئیس بوتن، دوربینی کاملا ساده بود که درون محفظه ای ضد آب قرار گرفته و برای ثابت نمودن آن در زیر آب از سه پایه ای فلزی بهره جسته بود وی به وسیله این دوربین موفق به ثبت نخستین تصویر زیر آبی گردید.
پیشرفت در زمینه تصویر برداری ، ثبت تصاویر زیر آبی را 30 سال بعد یعنی در سال 1923 به دست و.لانگلی ، رنگین نمود. وی و همکارانش نخستین عکسهای رنگی را از دنیای زیبای زیر آب برای بشر به ارمغان آوردند.
امروزه بیش از یکصد سال از ثبت نخستین تصاویر زیر آبی میگذرد. پیشرفت تکنولوژی در تمامی عرصه ها ، حیات را بر بشر آسان ساخته است. دوربینهای دیجیتال نیز تصویر برداری زیر آبی را برای ما بسیار ساده نموده اند.

محمد رسول باقریان