ورود به آب

ورود به آب

چندین روش برای وارد شدن به آب وجود دارد. استفاده از هر یک از این روش‌ها بستگی به نقطۀ ترک ساحل یا قایق و شرایط دریا، موج‌ها و جریان آب دارد. در کل این روش‌ها همیشه سلامت غواص را در نظر می‌گیرند.