فیزیک مقدماتی

فیزیک مقدماتی

قانون توریچلی Torricelli's Law

آطراف کره زمین را لایه ای از گاز به نام اتمسفر یا جو فرا گرفته که ارتفاع آن بیش از بیست کیلومتر است و نیرویی برابر با یک کیلوگرم بر سانتی متر مربع (=یک اتمسفر) بر سطح زمین و سطح دریا های آزاد وارد می سازد.

هر چه از زمین به سمت اتمسفر برویم فشار کمتر می شود ولی بلعکس،به ازای هر ده متر در عمق دریاها،یک اتمسفر به مقدار فشار افزوده می گرذ و برای مثال در عمق بیست متری از سطح دریا فشار معادل سه اتمسفر است.
(یعنی : فشار اتمسفر + فشار هیدروستاتیک یا هیدروسفریک )

 

 


قانون چارلز Charles's Law

فشاری که گازها به ظرف خود وارد می کنند بر اثر حرکت مولکول ها و اتم های آنها ایجاد می شود که آن هم خود وابسته به دما است. یعنی هر قدر دما افزایش یابد اتم ها و مولکول ها هم سریع تر حرکت می کنند و بنابر این فشار بر دیواره ظرف بیشتر می شود.
اگر دیواره های ظرف را جسمی سخت تشکیل دهد بر اساس قانون چارلز،تناسب فشار (P) و دما ( T ) چنین بیان می شود ( در اینجا مشاهده می گردد که فشار با دما نسبت مستقیم دارد ) :
P=x.T
در این تساوی ، X مقداری ثابت است.

 


قانون پاسکال Pascal's Law

اگر فشاری بر مایع غیر جاری ( در حال تعادل ) در محفظه ای وارد شود. آن فشار در تمام جهات مایع داخل محفظه به صورت مساوی منتقل می شود.

 قانون ارشمیدس Archimede's Law

اگر جسمی در آب وارد شود،به اندازه آبی که جا به جا می کند از وزن آن کم می شود. برای برصی این خاصیت در غواصی، باید به تناسب میان حجم و وزن در این موارد توجه کرد :
1- بدن انسان
2- چگالی مایع ( بسته به نوع آب شیرین یا آب دریا )
3- لباس نءوپرن ( Neoprene ) که وزن حجمی بدن انسان با این لیاس کمتد از وزن حجمی آب است.

 

شناوری در آب :

شناوری مثبت : حالتی که بدن به شناور شدن روی آب تمایل دارد.
شناوری خنثی : در این حالت بدن نه در سطح آب می ماند و نه در آب فرو می رود.
شناوری منفی : حالتی که بدن متمایل به فرو رفتن در آب و ته نشین شدن است.

 


 

قانون بویل / یا قانون بویل - ماریوت ( Boyle's Law)

در دمای ثابت،حجم گاز با فشار آن نسبت عکس و چگالی گاز با فشارش نسبت مستقیم دارد.

 


 

قانون دالتون Dalton's Law

در یک مخلوط گازی،فشار کل مخلوط برابر است با مجموع فشارهای هر یک از گازهای تشکیل دهنده مخلوط.

 


 

قانون هنری Henry's Law

درصد اشباع گاز در مایع نسبت مستقیم با فشار گاز بر آن دارد ( البته مشروط به آنکه هیچ گونه فعل و انفعال شیمیایی بین گاز و مایع صورت نپذیرد ). افزایش فشار هنگام حرکت به سمت عمق،متناسب با ازدیاد فشار هوای تنفسی است و طبق قانون هنری فشار داخل بافت ها هم به همان نسبت افزایش می یابد.

 

 

Logo

مرکز غواصی ایران با هدف افزایش علم وشناساندن این رشته مفرح در کشور عزیزمان ایجاد شده است نویسندگان این سایت از غواصان کار آزموده و با سابقه می باشند و استادان و مدرسان در باﻻ بردن سطح علمی این رشته در ایران در کنار ما خواهند بود.

logo-samandehi