فشار زدائی داخل آب

فشار زدائی داخل آب

آیا در صورت در دسترس نبودن اتاق فشار، توصیه میشود که برای درمان بیماری فشار غواص را برای فشار زدائی به داخل آب بر گردانیم ؟

این امر که غواصان دارای بیماری فشار را به داخل آب برگردانیم تا با تنفس هوای عادی عمل فشار زدائی صورت گیرد را موسسه DAN یا موسسه Divers Alert Network توصیه نمی کند.
در برخی نقاط جهان در صورت نبود امکانات اتاق فشار، از فشار زدائی داخل آب برای درمان غواصان استفاده می کنند. زمانی بود که با استفاده از جداول درمانی نیروی دریائی ایالت متحده US Navy و با استفاده از هوای تنفسی به جای اکسیژن غواصان را در اتاق فشار درمان مینمودند ولی میزان ناکارآمدی آن بسیار بالا بود و بعید است که فشار زدائی داخل آب با استفاده از هوای تنفسی موثرتر از همان روشهای قدیمی استفاده از جداول درمانی باشد. فشار زدائی در داخل آب با تنفس اکسیژن به جای هوای عادی بطور موفقیت آمیزی صورت گرفته است ولی با این حال فشار زدائی در داخل آب خطرات خاص خود را دارد و نباید بدون داشتن تجهیزات لازم و آموزشهای ضروری و یا بدون حضور شخصی که بتواند به غواص کمک پزشکی کند انجام بگیرد.
معمولا انجام عملیاتی که نیاز است تا فشار زدائی در داخل آب صورت گیرد خارج از توان کسانی است که در صحنه حضور دارند تا بتوانند به غواص آسیب دیده کمک رسانی کنند . در حال حاضر هر گونه فشار زدائی داخل آب توسط DAN توصیه نمی شود.