غواصی و بیماری صرع

غواصی و بیماری صرع

آیا اگر بیماری صرع داشته باشیم میتوانیم غواصی کنیم؟

اختلال در عملکرد مغز که باعث ایجاد تغییرات دورهای در هوشیاری می شود را حملالت صرعی می نامند. تخلیه های الکتریکی غیر طبیعی در مغز باعث این تغییرات می شوند که ممکن است بدون هشدار بروز کنند و شدت آن از از دست دادن هوشیاری به طور مختصر تا تشنج شدید و طولانی متغیر است.
بعضی ممکن است با گذشت زمان بتوانند بر این مشکل فائق آیند که در اغلب مواقع، ولی نه همیشه، با مصرف دارو کنترل می شود.
از دست دادن هوشیاری و آگاهی هنگامیکه زیر آب هستید ریسک بسیار زیادی را در غرق شدن و یا در ایجاد امبولیسم در اثر صعود کنترل نشده، بوجود می آورد. یک آزمایش بر روی رانندگانی که مبتلا به صرع بودند نشان داده که تشنج پشت فرمان اتومبیل تقریبا در تمام موارد منجر به تصادف شده است. ولی هیچ مدرکی مبنی بر اینکه غواصی با هوای کمپرس شده در اسکوبا در محدوده عمق قابل قبول 40 متر دریا، خطر تشنج صرعی را افزایش می دهد وجود ندارد. احتمال بروز صرع برای شخص در حین رانندگی در مقایسه با غواصی بیشتر نیست و ریسک وقوع هر دو یکسان است. و هنوز اطلاعات درستی هم در زمینه بررسی میزان احتمال بروز آسیب در غواصی به دلیل صرع در دسترس نیست.
در آموزشهای رایج امروزی به پزشکان غواصی توصیه می شود که افراد دارای صرع غواصی نکنند. حتی افرادی هم که در کودکی صرع داشته اند ولی بهبود یافتهاند و برای ۵ سال هم دارو مصرف نکردهاند هنوز هم تا حدودی خطر افزایش ریسک دچار شدن آنها به تشنج وجود دارد. این افراد برای اینکه بتوانند در مورد غواصی کردن یک تصمیم عاقلانه بگیرند باید در این مورد با پزشک شخصی خود، خانواده و همراهان غواصی خود مشورت کنند.
داروهایی که برای درمان مصرف می شوند: داروهای ضد صرع بر روی مغز اثر میگذارند و این ممکن است متقابلا بر روی فشار جزئی بالای نیتروژن اثر گذاشته و اثرات جانبی غیر قابل پیش بینی را به همراه داشته باشد.

منبع : وب سایت DAN
تهیه شده در : مجله غواصان پارسی جلد دوم