غواصی آزاد

غواصی آزاد

فری دایوینگ شاخه ای از غواصیه که در اون از تجهیزات تنفسی استفاده نمی شه و غواص با استفاده از حبس نفس خودش به دنیای جدید پا می زاره . دنیایی که تنها تکنیک کاربردی در اون , هم اهنگی و یکی شدن با اونه

رها کردن حیاتی ترین داشته , نفس. و این در اولین قدم یعنی رها کردن دنیای بالا و پذیرفتن دنیای جدید.
ورزشی که در اون یاد می گیری نگاهت به مرگ و زندگی تغییر بدی.اراده رو مثل دو بال به کنترل دربیاری و زیر آب پرواز کنی. و پذیرش....ارامش عمیق دریا رو به درونت سرازیر میکنه.تمام حضور تو خلاصه میشه در درک اون موج کوچیک که بدنت رو می رقصونه. میشه صدای قلبت . میشه اکنون ؛ در حال بودن . مفهوم اصیل حضور آگاهی.
 
 
 
نوشته شده توسط: حسام الدین سیمتاب زرگداز