شیرهای سیلندر و هوای تمام شده

شیرهای سیلندر و هوای تمام شده

آیا تا بحال شده که شما یا یکی از غواصان همراهتان در حین غواصی به طور غیر منتظره ای دیگر هوا نداشته باشید؟ بله، ناخوشایند است، نه تنها برای غواصی که دیگر هوایی ندارد بلکه برای غواص مسئول و راهنما هم خوشایند نیست. شاید بپرسید یکی از اصلیترین دلایل نداشتن هوای کافی آن هم قبل از اینکه انتظارش را داشته باشید چیست؟
دلیل نداشتن هوا آن هم تنها دقایقی بعد از غواصی این نیست که غواص تمام هوای خود را مصرف کرده بلکه دلیلش این است که شیر سیلندر یا اصلا باز نشده و یا نصفه باز شده است. تصور کنید در حین انجام چک کردن ایمن قبل از غواصی هستید، غواص همراه شما شیر سیلندر را چک میکند تا مطمئن شود که باز است. شیر را تا آخر باز کرده و سپس به اندازه یک نیم دور بر می گرداند. وقتی از رگالتور خود تنفس میکنید هوای کافی داشته و به راحتی نفس می کشید بدون اینکه گیج فشارسنج تکان بخورد. هر دو فکر میکنید که شیر سیلندر باز است در حالیکه غواص همراه شما اشتباه کرده است. در حقیقت بجای باز کردن کامل شیر سیلندر و بازگرداندن آن به مقدار کم او به اشتباه شیر سیلندر را تا آخر بسته و سپس کمی باز کرده است! با اینکه ممکن است با وجود باز بودن شیر سیلندر به این مقدار کم غواص در سطح و یا عمق کم مشکلی درتنفس نداشته باشد ولی هنگامیکه فشار هوای سیلندر به نصف برسد و غواص به عمق بیشتری برود به دلیل افزایش غلظت مولکولها، هوا به آسانی نمی تواند داخل رگالتور جریان یابد و غواص دچاراحساس ناخوشایند نداشتن هوا شده و هنگام دم هوایی دریافت نمی کند.
این اشتباه خیلی بیشتر از آنچه تصورش را بکنید اتفاق می افتد و دفعات بسیار زیادی شده که غواصان جهت درست باز کردن شیر سیلندر را فراموش کرده و شیر سیلندر خود را بجای باز کردن میبندند و متوجه اشتباه خود نیز نمی شوند. چگونه یک غواص می تواند مطمئن باشد که شیر سیلندرش قبل از ورود به آب باز است؟

 

 

بهترین راه حل این است که غواص شیر سیلندر خود را یا کامل تا آخر باز کند یا تا آخر ببندد . با این کار هنگام چک کردن ایمن قبل از غواصی، اگر غواص از رگالتور بتواند تنفس کند و فشارسنج هم هیچ تغییری نکند بدون شک شیر سیلندر باز است و اگر شیر سیلندر هم بسته باشد و غواص از رگالتور نفس بکشد عقربه فشارسنج به میزان قابل توجهی پایین می آید. حال ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا اصلا یک غواص شیر سیلندر خود را هنگام باز کردن آن یک نصف دور بر می گرداند؟ این عمل به زمانی برمی گردد که تکنولوژی غواصی هنوز به صورت امروزی پیشرفت نکرده بود و غواصان مجبور بودند ِ برای جلوگیری از گیر کردن شیر سیلندر بر اثر افزایش فشار در غواصی، شیر را در هنگام باز کردن آن کمی به جهت مخالف برگردانند. و همچنین شیرهای قدیمی از جنس برنج بوده و احتمال اینکه بر اثر سرد شدن حین غواصی در همان حالت باز گیر کنند و بسته شدن دوباره شیر سیلندر دشوار شود بسیار زیاد بوده است. به همین دلیل این عمل از همان زمان در یک سری از سیستمهای آموزشی غواصی باقی ماند. با پیشرفت تکنولوژی، در شیرهای جدید دیگر نیازی نیست شیر را کمی به جهت مخالف برگردانیم و اگر غواص هنگام باز کردن شیر سیلندر به آن فشار غیر معمول وارد نیاورد، شیر به طور عادی گیر نکرده و مشکلی برای آن پیش نخواهد آمد. امروزه بسیاری از سیستمهای آموزشی استانداردهای خود را عوض کرده اند تا با تکنولوژی جدید همخوانی داشته باشند. و در اکثر غواصی های تکنیکال مانند غواصی در غار نیز به غواصان آموزش داده می شود که شیر سیلندر را به طور کامل باز کنند تا دچارین اشتباه نشوند که آیا شیر سیلندر باز است یا بسته ؟

تهیه شده در : دریافت مجله غواصان پارسی جلد اول