تمرینات غواصی آزاد مرحله سوم

تمرینات غواصی آزاد مرحله سوم

تمرین دیگری که برای غواصی آزاد (Free Diving) می توان در سطح آب انجام داد...

"این یک فعالیت بالقوه خطر ناک است"
این وب سایت تنها به ارائه اطلاعات کلی در مورد free diving می پردازد که شکل مدونی از آموزش تلقی نمیشود.
افرادعلاقه مند به free diving به انجام یک دوره آموزشی زیر نظر یک مربی واجد شرایط به free dive تشویق میکند وتوصیه می کند که هرگز به تنهایی به این تمرینات نپردازید، این وب سایت هیچ مسولیتی در قبال آسیب یا مرگ ناشی از اطلاعات این وب سایت را بعهده نمی گیرد.
 
تمرینات استاتیک که بر روی سطح زمین انجام میشود
 
3- تمرین حبس نفس با استفاده از پله

این نکته آموزشی سوم مجموعه ما می باشد. که در حال حاظر نکات آموزشی 1 و 2 را پشت سر گذاشته اید و بستر مناسبی برای شمافراهم شده است. تمرین سوم کمی سخت تر از دو تمرین قبلی است.
-حبس نفس درپله
یک روش سخت غیر معمول را به شما آموزش میدهد. در این مرحله متفاوت چیزی که نیاز دارید یک زمان سنج ،یک جفت کفش آموزشی، و یک ساختمان بلند (حداقل 8 طبقه)
برای شروع یک کیلومتر آهسته بدوید و بعد از آسانسور به طبقه بالا در ساختمان انتخاب شده بروید. بالای پله ها موقعیت شما برای آماده شدن خودتان است.
معنای آماده سازی این است که دم و بازدم عمیق شکمی را به شکل صحیح انجام دهید. وقتی که احساس کردید نبض شما آرام شده است و تنفس عمیق شما به نرمی صورت میگیرد
 مانند تمرین شماره 1- (نفس عمیق خود را با یک بازدم عمیق تر از حد معمول) و یک دم عمیق
زمانسنج را بکار انداخته و شروع به قدم زدن آرام و با کنترل دقیق انرژی خود ،به سمت پایین بروید که برای شما تصور رفتن به عمق را دارد و پس از رسیدن به پایین برای بالا آمدن آرامتر از پایین رفتن به سمت سطح بروید و پس از آنکه به سطح (بالای پله ها) رسیدید زمان را متوقف کنید و شروع به تنفس نمایید.
بعد از مدت 5 دقیقه استراحت همراه با تنفس صحیح  می توانید این تمرین را دوباره شروع کنید.
این مرحله آموزش ، ذهن شما را آماده تجربه غوص زدن در آبهای عمیق می کند که برای شما درک و احساس مناسبی از شیرجه رفتن به عمق و برنامه ریزی صحیح برای زمان حبس نفس بازسازی می کند.
 
درجه سختی تمرین: دو