تمرینات غواصی آزاد مرحله اول

تمرینات غواصی آزاد مرحله اول

قسمت دوم

تمرینات غواصی آزاد به چه شکلی انجام می شود؟

"این یک فعالیت بالقوه خطر ناک است"
این وب سایت تنها به ارائه اطلاعات کلی در مورد  free diving می پردازد که شکل مدونی از آموزش تلقی نمیشود.
افرادعلاقه مند به free diving به انجام یک دوره آموزشی زیر نظر یک مربی واجد شرایط به free dive تشویق میکند وتوصیه می کند که هرگز به تنهایی به این تمرینات نپردازید، این وب سایت هیچ مسولیتی در قبال آسیب یا مرگ ناشی از اطلاعات این وب سایت را بعهده نمی گیرد.
 
تمرینات استاتیک که بر روی سطح زمین انجام میشود
 
1-     تمرین استاتیک حبس نفس در حالت استراحت
 
این مرحله اول آموزشی آسان برای آماده سازی است. شما نیاز به یک تخت خواب ، زمان سنج و آرامش بدنی دارید
روی تخت خواب به حالت استراحت قرار گرفته و سپس به حالت طبیعی به مدت 5 دقیقه نفس بکشید، پس از ان سه نفس عمیق بکشید و بعد از نفس سوم هوای ریه را با یک تخلیه قدرتمند خالی کنید ،در صورت امکان تخلیه را کمی بیشتر از حالت عادی انجام دهید و بعد از آن با یک تنفس عمیق قوی ریه را درحدود تقریبی 98 درصد (به صورت فرضی از سر انگشتانتان) پر کنید و نگه دارید.
در هنگام حبس نفس افکار مختلفی در حال چرخش در ذهن شما هستند که این طبیعی می باشد. در مورد زمان یا نگه داشتن نفس فکر نکنید. سعی کنید به چیزهایی فکر کنید که به طور معمول شما را آرام میکنند یا افکاری که برای شما فریبنده هستند و ذهن شما را می فریبند و افکار شما را به سمت مشخصی سوق می دهند استفاده کنید.
پس از مدتی رفلکس اول : دم افزوده شما می باشد. اما چون بازدمی وجود ندارد ، در مبارزه با خود به سر می برید. تقریبا تمام افراد آموزش ندیده هنوز هم می توانند برابر زمان قبلی (حبس نفس تا بروزدادن رفلکس) نفس خود را نگه دارند
 
رفلکس دوم شروع می شود که به نقطه غیر قابل تحمل برای تنفس منجرمی شود که زمان را متوقف می نمایید و نفس می کشید
بعد از 2 یا 3 نفس عمیق و سریع که پس از آن به سمت آرام شدن مانند قبل از اجرای تمرین سوق پیدا می کنید. پس از یک استراحت 3 دقیقه ای با حالت تنفس عمیق و آرام این تمرین را از سر بگیرید و این تمرین را 5 مرتبه تکرار کنید که هر بار شاهد افزایش زمان نگه داشتن تنفس خود می شوید. بهترین زمان اجرای تمرین در روز ، هنگام صبح پس از بیدار شدن است و این تمرین برای هر روز می باشد که پس از گذشت یک هفته می توانید افزایش زمان قابل توجهی را داشته باشید.
 
از این تمرین لذت ببرید
درجه سختی این تمرین: یک