اسکوئیز سینوسها

اسکوئیز سینوسها

چرا اغلب غواصان تازه کار خون دماغ می شوند ؟

دلیل اینکه اغلب افرادی که تازه شروع به غواصی کرده اند بعد از غوصهای اولیۀ خود دچار خونریزی از بینی می شوند این است که آنها هنوز اهمیت اکوالایز کردن (برابر شدن فشار درون و بیرون) در سینوسها و گوش میانی (با روش بازدم داخل دهان و بینی بسته) را درک نکرده اند.
باروتراما (جراحت ناشی از تغییر فشار) وقتی رخ می دهد که سینوسها اکوالایز نشده باشند و موجب می شود تا رگهای خونی پوشش بینی پاره شوند. این رگها بسیار نزدیک به قسمت بالای پوشش قشر موکوسی در بینی و سینوسها قرار دارند و خونریزی ممکن است از پوشش هر کدامشان رخ دهد. این نوع باروتراما که عموما به دلیل محبوس شدن هوا داخل سینوسها رخ می دهد همیشه دردناک نیست و بنابراین ممکن است خونریزی برای غواص تازه کار ناراحت کننده نباشد. در چنین جراحتی، خون ممکن است به ناحیه پشت گلو روانه شود و یا در سینوس در ناحیه زیر چشم ها جمع شده و در زمان دیگری بروز کرده و پدیدار شود.
همچنین ممکن است محیط کشت مناسبی برای باکتریها شده و در نتیجه باعث عفونت سینوس شود. معمولا در اشخاصی که دارای سابقه مشکل در سینوس، آلرژی، شکستگی بینی و یا انحراف تیغه بینی هستند، و همچنین در غواصانی که دچار سرماخوردگی شده اند و ممکن است اکوالایز کردن برایشان سخت شده باشد احتمال بروز مشکل خونریزی از بینی وجود دارد. بهتر است هیچگاه با وجود سرماخوردگی و یا هرگونه شرایطی که موجب بسته شدن مجاری هوایی سینوسها می شود غواصی نکنیم.
توصیه می شود در هنگام غواصی به آهستگی پایین بروید در حالیکه عمل اکوالایز کردن را به طور مکرر انجام میدهید تا ریسک وقوع باروتراما در سینوسها کاهش یابد. غواصانی که قادر به اکوالایز کردن سینوسهای خود نیستند و یا به دفعات زیاد دچار خونریزی از بینی در هنگام غواصی می شوند باید به پزشک خود مراجعه کرده و یا برای ارزیابی بیشتر به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنند.

منبع : وب سایت DAN

تهیه شده در : دریافت مجله غواصان پارسی جلد اول