آماده‌سازی و مونتاژ لوازم غواصی

 آماده‌سازی و مونتاژ لوازم غواصی

سيلندر را بصورت عمودي نگه داريد، بطوريکه خروجي‌ هوا در جهت مخالف با غواص باشد، هنگامي که غواص سيلندر را همراه خود ندارد، بايستي آن را بخواباند.

BCD:

BCD را روي قسمت کنترل سيلندر نصب کنيد بطوريکه سوپاپ‌هاي آن، بهنگام غواصي در آب به پشت سر غواص برخورد نکند.

تنظيم‌ کننده :

قبل از نصب تنظيم‌کننده، وضعيت اُرينگ را چک کنيد تا هيچگونه بريدگي نداشته باشد، سپس مرحله اول تنظيم‌کننده را به آرامي و محکم به سيستم وصل کنيد، و محل دقيق شلنگ‌ها را چک نماييد. مراحل دوم بايد در سمت راست نصب شود، شلنگ گاز پرکن BCD را وصل کرده، نشانگر فشار و تنظيم‌کنند? دوم ار در محل خود در BCD نصب کنيد. به آرامي سوپاپ را باز کنيد و دکمه تخليه را در يکي از دو حالت نگه داشته و هنگامي که هوا شروع به بيرون آمدن کرد، دکمه تخليه را رها کنيد. اين روش براي بيشتر کردن عمر مفيد تنظيم کننده است، زيرا فشاري که در مرحل? اول ايجاد مي‌شود، خيلي شديد تخليه نمي‌گردد، حالا اين امکان وجود دارد که سوپاپ تخليه کاملاً باز شود. از هر دو تنظيم‌کننده‌ها، چندبار نفس بکشيد تا چک شده باشند. هنگام تنفس لازم است به نشانگر فشار توجه داشته باشيد، اگر فشار بمقدار زيادي افت کند، به اين معني است که سوپاپ کاملاً باز نيست و يا چيزي جريان هوا را در مرحله اول مسدود کرده است. چندبار BCD را پر و خالي کنيد تا عملکرد سوپاپ چک شود. هنگامي‌که لوازم را مونتاژ کرديد، سيلندر را در جاي امني بخوابانيد.

پوشيدن تجهيزات غواصي

لباس :

هنگام استفاده از لباس دو تکه، ابتدا شلوار و سپس بلوز را بپوشيد. اگر لباس داراي لبه‌هايي از جنس نئوپرن است، آن‌ها را بطرف بيرون لوله کنيد تا لباس راحت‌تر پوشيده شود.
کفش :
لبه‌هاي کفش را روي لبه‌هاي پايين شلوار قرار دهيد، اين‌کار پوشش را بدون روزنه مي‌کند.
کمربند وزنه‌ :
هميشه يک وسيله نگهدارنده را در جهت مخالف کمربند وزنه‌ داشته باشيد، تا از شل شدن وزنه‌ها جلوگيري شود، دو روش اصلي استفاده از کمربند وزنه‌اي عبارتست از :
1) گذراندن کمربند از سوراخ پشتي، نگهداشتن آن با دست راست و سپس گرفتن سگک با دست چپ، آن را به جلو هل داده و سپس کمربند را در پشت قرار دهيد و آنگاه سگک را محکم کنيد.
2) سگک را در سمت چپ نگهداريد دو انتهاي کمربند را گرفته، داخل آن قدم بگذاريد و روش قبلي را تکرار کنيد، مهم است که چک کنيد سگک در سمت راست بيفتد تا در مواقع ضروري ديگران بدانند که چگونه سگک کمربند کسي را باز کنند.

باله‌ها :

بهترين روش براي بستن باله‌ها در حالت نشسته است. اگر لازم بود در حالت ايستاده آنها را بپوشيد، اين کار را با کمک ديگري انجام دهيد. مهم است که بخاطر بسپاريد، بال? چپ بايستي در دست راست قرار بگيرد و بالعکس.

ماسک :

جهت قرار دادن ماسک روي صورت، لبه‌هاي آن را با يک دست در مقابل صورت بگيريد، و با دست ديگر تسمه‌هاي آن را به دور سر ببنديد. تسم? دور سر نبايد خيلي محکم بسته شود. زيرا در ماسک تغيير شکل ايجاد مي‌کند و آب به درون آن نفوذ مي‌کند. به کمک يک بازدم دربيني، مطمئن شويد که لب? ماسک در تماس با صورت است و انگشت خود را دورادور لبه‌هاي کلاه بچرخانيد.

شلنگ تنفس :

اين وسيله بايد در سمت چپ قرار بگيرد تا جلوي تنظيم‌کننده را نگيرد.

دستکش‌ها :

براي اينکه کنترل کارها راحت‌تر باشد، پوشيدن دستکش را براي آخر کار بگذاريد.


پوشيدن تجهيزات در حالت ايستاده :

در اين صورت از يک دوست کمک بخواهيد تا سيلندر را نگه دارد تا نصب آن آسانتر شود، و سيلندر را تا زمان بستن تسمه‌هاي آن نگه دارد.

پوشيدن تجهيزات در حالت نشسته :

اين روش آسان‌تر و عملي‌تر است اما هميشه ممکن نيست، اينکار معمولاً هنگامي امکان‌پذير است که از يک قايق بزرگ در آب مي‌رويم.

پوشيدن تجهيزات در آب :

وشيدن تجهيزات در آب خيلي مشکل نيست، اما در آب‌هاي ناآرام توصيه نمي‌شود. به هر حال استفاده از يک طناب حايل توصيه مي‌شود. جهت تسريع در بستن تجهيزات، بهتر است پشت خود را به حايل داخلي BCD کنيد. مي‌توان بازو‌ها را داخل جليغه کرده و سپس آن را محکم نمود. در اين حالت مي‌توان وضعيت نرمال داشت و طناب حايل را رها کرد. اين‌کار را بايد هرچه سريع‌تر انجام داد تا جا براي ديگر غواصان در نقطه ورود باز شود.