کنفدراسیون جهانی غواصی CMAS

کنفدراسیون جهانی غواصی CMAS

کنفدراسیون غواصی جهان در سال 1958-1959 در کشور موناکو تاسیس شد با حضور نمایندگانی از کشورهای المان فرانسه امریکا ایتالیا بلژیک  برزیل یونان  یوگوسلاوی  برتقال سوییس .سبس بصورت سه کمیته جمعا 20 نفر شروع به توسعه غواصی در جامعه غیر نظامی فعالیت نمودند که در حال حا ضر بیش از صد کشور در بنج قاره جهانعضویت دارند  و سازمان هایی نظیر یونسکو  کمیته بین المللی المبیک اتحادیه محافظت محیط زیست جهانی  انجمن فدراسیون های ورزشی  انجمن بازیهای بین المللی جهان CMAS را به رسمیت میشناسند.

هر چهار سال یک بار  انتخابات در سطح جهان بر گذار میکنند  یک نفر به عنوان رییس و یک نایب رییس ویک دبیر -امور مالی-سه رییس برای کمیته ها 14 نفر عضو های هیات اجرایی و مجمع عمومی.
 

کمیته ورزشی - کمیته علمی - کمیته فنی که هر یک از کمیته ها وظایف خاصی را عهده دار هستند متعا قبامعروض میداریم .

کمیته علمی کنفدراسیون غواصی جهان

کمیته علمی غواصی CMAS شامل رییس اقای بروفسور مانوال مارتین بوانو اهل اسبانیا
 
باستانشناسی زیرآب                                       Underwater Cultural Heritage
زیست شناسی و حراست از طبیعت                    Biology and Protection of Nature                        
تناسب اماتور ها به حرفه ایها                             Amateurs Professionals Relations
زمین شناسی دریایی                                      Marine Geology                        
ِ                                                                 Diffusion      Communication  Documentation

  ضمنا کمیته های حقوقی , بزشکی,انضباطی استیناف و جوانان و تصویربرداری و فیلم و ویدیو گرافی هم زیر نظر کمیته علمی میباشد .    


 
کمیته فنی CMAS 

رییس اقای کوین اوشاقنسی اهل ایرلند میباشند

استانداردها و معادلها                            Standards & Equivalences
آموزش غواصی با گازهای مخلوط               Technical  Diving security
ایمنی  و بازرسی کنفدراسیو ن
انجام امور خاص