کمر بند وزنه

کمر بند وزنه

به منظور دستیابی به شناوری خنثی استفاده از کمربند وزنه ضروری است . این امر با استفاده از بستن کمربندهایی که وزنه دارند بدست می آید

کمربند با یک سگک باز و بسته می شود. همچنین کمربندهایی وجود دارند که جیبهایی در آن تعبیه شده است که میتوان تعداد مختلفی از وزنه ها را در داخل آن قرار داد . تعداد وزنه های مناسب بستگی به ضخامت لباس , تجهیزات , نوع آب و نوع غوص دارد