کدام نوع از مرحله اول رگلاتور برای غواصی شما عملکرد بهتری دارد ؟

کدام نوع از مرحله اول رگلاتور برای غواصی شما عملکرد بهتری دارد ؟

پیستون یا دیافراگم ” Piston and Diaphragm ”

 هردو اینها 2 طرح شبیه به هم برای مرحله اول هستند که هدف مشابهی را دنبال میکنند. یکی از آنها پیستونی سخت و دیگری دیافراگمی قابل انعطاف برای حرکت دادن هوا است. هر دوی این مکانیسمها دهه هاست که وجود دارند و عملکردشان به اثبات رسیده است. اگرچه سیستم دیافراگم اغلب توسط غواصانی ترجیح داده میشود که به تعداد دفعات زیاد در آبهای سرد و یا آلوده غواصی میکنند.

نامتعادل، متعادل شده، فوق متعادل “ Unbalanced, Balanced or Overbalanced “  

 رگلاتورهای نامتعادل ارزان قیمت هستند ولی برای تغییرات فشار درون سیلندر غواصی متعادل نیستند. این یعنی که با کم شدن فشار درون سیلندر عملکرد آنها نیز تغییر میکند که شامل پائین آمدن عقربه گیج فشار زیر آبی ”SPG ”شده و همچنین مقاومت تنفسی افزایش پیدا میکند. رگلاتورهای متعادل شده توانائی ثابت نگه داشتن فشار متوسط را دارند بدون اینکه فشار درون سیلندر بر روی آنها تاثیر گذار باشد. بنابر این تنفس در فشار 35 باری سیلندر همانند فشار 200 باری آن، راحت می باشد. رگلاتورهای فوق متعادل در یک مرحله بیشتر فشار متوسط را در عمق افزایش داده و تراکم گاز را بیشتر میکنند.

 تعداد خروجی ها ” Number of ports ”

خروجی های بیشتر به معنی شلنگهای بیشتر و عملکرد بیشتر است. برخی از رگلاتورها تنها یک خروجی پر فشار و تعداد کمی خروجی کم فشار دارند . برای غواصان عادی شاید این تعداد کافی باشد ولی برای غواصانی که از درای سوت و یا از منابع هوائی اضافی استفاده میکنند تعداد بیشتری مورد نیاز است. 

اتصال دهنده یوک و یا دین ” DIN vs. Yoke “  

اتصال دهنده یوک در تمامی شیرهای K شکل استاندارد امروزی که در سیلندرهای آلومینیومی 12 لیتری وجود دارند استفاده شده و به دور شیر قرار میگیرد ، در حالی که اتصال دهنده دین به درون شیرهای معمولی دین در سیلندر پیچانده میشوند. اتصال دهنده های دین با ایمنی بیشتری به شیر متصل شده و برای استفاده با سیلندرهائی با فشار بالا طراحی شده اند .  

 عایق محیطی ” Environmental kits “

این نوع مکانیسم آب را از درون رگلاتور دور نگه میدارد. ممانعت از ورود آلودگی موجود در آبهای آلوده و یا انجماد در آبهای سرد از عملکردهای آن است. خارج نگه داشتن آلودگی از درون رگلاتور مراقبت کمتری را برای آن نیاز دارد و از انجماد قطعات درونی در آب یخ جلوگیری میکند.  

 

منبع : وب سایت www.SportDiver.com

تهیه شده در : دریافت مجله غواصان پارسی جلد سوم

Logo

مرکز غواصی ایران با هدف افزایش علم وشناساندن این رشته مفرح در کشور عزیزمان ایجاد شده است نویسندگان این سایت از غواصان کار آزموده و با سابقه می باشند و استادان و مدرسان در باﻻ بردن سطح علمی این رشته در ایران در کنار ما خواهند بود.

logo-samandehi