چراغ قوه

چراغ قوه

چراغ قوه می تواند تغییر رنگ هایی كه به وسیله عمق آب و در اثر از بین رفتن طیف قرمز بر اثر ورود نور در آب نتیجه می شود را جبران كند (عوض كند).

چراغ قوه می تواند تغییر رنگ هایی كه به وسیله عمق آب و در اثر از بین رفتن طیف قرمز بر اثر ورود نور در آب نتیجه می شود را جبران كند (عوض كند).چند نوع مختلف چراغ قوه وجود دارد. از كوچكترین آن كه حداقل فضا را اشغال می كند و داخل جیب BCD تجهیزات اسکوبا - وسیله كنترل شناوری BCD قرار می گیرد. تا آنهایی كه بزرگتر و خیلی قوی تر هستند. در غواصی به هنگام شب چراغ قوه های بزرگتر و خیلی قوی تری كه زمان طولانی تری دوام می آورند مورد استفاده قرار می گیرند. بعضی از مدل ها می توانند با باطری های قابل شارد نیز مجهز شوند. در استفاده از چراغ قوه، این نکته را در نظر داشته باشید که قبل از استفاده از چراغ حتما اورینگ محافظ درون آن را به خوبی و به وسیله گریس سیلیکونی عایق بندی نمایید تا از نفوذ آب به درون آن جلوگیری گردد.
 


 
با تشکر از جناب اقای محمد رسول باقریان