چاقو

چاقو

این وسیله موارد استفاده متعددی دارد و در زیر آب کاربرد مفیدی خواهد داشت، برای مثال برای بریدن تورها و یا ریسمان هایی که بین مرجان ها گیر کرده و باعث تخریب مرجان ها می گردند

و یا اگر در تور ماهی گیری گرفتارشوید می توانید جهت رهایی از تور از این وسیله استفاده كنید. این وسیله همچنین می تواند برای علامت دادن با ضربه زدن تیغه روی تانک تجهیزات اسکوبا - سیلندر بكار برده شود. چاقو ها معمولا روی بخش خارجی ساق پا بسته می شوند. چاقوها باید تنها در مواردی كه واقعا احتیاج است مورد استفاده قرار گیرند و بعد از استفاده باید با آب شیرین شسته شده , خشك شود و با روغن زنگ زدایی گردد.
 
با تشکر از جناب اقای محمد رسول باقریان