فین

فین

فینها بخش مفید تجهبزات هسنتند آنها کمک می کنند که در زیر آب به خوبی حرکت کنید . فینها اندازه ها , طول ها و مدل های مختلف دارند.

فینها بخش مفید تجهبزات هسنتند آنها کمک می کنند که در زیر آب به خوبی حرکت کنید . فینها اندازه ها , طول ها و مدل های مختلف دارند. از لاستیک یا ماده مصنوعی ساخته شده و با بازو بسنه شدن بند پاشته قابل تنظیم می باشتد ( که در این حالت توصیه می شود ار فینهایی استفاده شود که کف آنها از ماده سخت یاشد )
فینها را بر اساس کاری که می خواهید انجام دهید انتخاب نمایید. برای Snorkeling فینها با تیغه بلند تر و باریکتر استفاده می شود در حالیکه برای Scuba Diving فینهایی با درازای متوسط و تیغه پهنتر مناسبتر است. محققان در سالهای اخیر فینهایی با تیغه های جدید را ایداع کرده اند که حرکت در آب را آسانتر می کنند.
همچنین برای جلوگبری از حساسیت یه سرما و فشار یه پنجه پا مهم است که فینها تنگ نباشند , پس حتما فینها را انداره پا انتخاب کنید.