عمق سنج

عمق سنج

وسیله ای است كه در طول مدت غواصی عمق را اندازه می گیرد. این وسیله مجهز به عقربه ایست كه حداكثر عمق رسیده شده در طول مدت غواصی را نشان می دهد. در طول هر نوبت غواصی شما باید كنسول را بطور مرتب زیر نظر داشته و از وضعیت عمق و مقدار هوای باقیمانده در تانک آگاه باشید.

مکانیزم کاری عمق سن ها به این صورت است که در درون محفظه آن تیوبی (باردون تیوب ) تعبیه گردیده است که درون آن را با روغن و یا نوعی گاز پر نموده اند. با بیشتر شدن عمق و وارد شدن فشار بر تیوب محتویات آن فشرده گردیده و باعث چرخیدن اجزای مکانیکی درون عمق سن و در نهایت به حرکت درآمدن سوزن نشانگر آن و نشاندادن عمق می گردد.
گژهای مویرگی یا مویین (کپیلاری ) نیز که از دقت بالائی برخوردارند مناسب ترین وسیله برای غواصی در ارتفاعات به شمار میروند.
عمق سن های دیجیتالی كه در دسترسند، علاوه بر عملكرد معمولی (عادی) نشان دادن عمق و حداكثر عمق هم نین می توانند دما و سرعت صعود بالاتر از18 متر بردقیقه، مقدار جذب نیترودن در خون بسیاری ازا طلاعات مفید دیگر را نشان دهند. هم نین می توانند اطلاعات غواصی قبلی را در حافظه خود ذخیره نمایند. اینگونه گژ ها توسط یک ترانسمیتر اطلاعات لازم را به صورت وایرلس به کامپیوتر مچی غواص تجهیزات اسکوبا - ساعت انتقال میدهند.
 
با تشکر از جناب اقای محمد رسول باقریان