سیلندر

سیلندر

سیلندر به غواص اجازه می دهد که هوای قابل تنفس را به خود به زیر آب حمل کند. ظرف این سیلندر معمولا از استیل یا آلومینیوم اخته شده است.

سیلندر به غواص اجازه می دهد که هوای قابل تنفس را به خود به زیر آب حمل کند. ظرف این سیلندر معمولا از استیل یا آلومینیوم اخته شده است.که یک قسمتش بسته در انتهای قسمت دیگرش یک گلویی که در انتهای آن یک سوراخ وجود دارد که اجازه می دهد یک Valve ( والو ) یا شیر در آنجا قرار گیرد تا جریان هوا را تنظیم نماید. معمولا حداکثر فشار ( 232 اتمسفر ) می باشد. در کناره سیلندر با تمامی جزئیات در مورد سیلندر نوشته شده است شامل ( حجم , وزن بطری , شماره آن , حداکثر فشار , فشار تست , تاریخ تولید و نام تولید کننده ) به خاطر موادی که در ساخت سیلندر استفاده می شود مقدار هوای فشرده شده داخل آن متغیر است , سیلندر ها در مراکزی با تاریخ انقضایمتغییر بر اساس قوانین کشور هایی که در آنجا استفاده ی شوند , مورد آزمایش قرار می گیرند . این آزمایش شامل چک کردن داخل و خارج بطری برای فساد تدریجی و تست مقاومت فشار با استفاده از فشار 50% بیشتر از فشار نرمال انجام می شود . تاریخ  آزمایش معمولا زیر تاریخ تولید درج شده است. سیلندر اگر از استیل ساخته شده باشد یک پوشش پلاستیکی نیز دارد که آنرا به صورت سالم نگه میدارد . اگر از آلومینیوم ساخته شده باشد انتهای آن صاف و احتیاج به این پوشش ندارد . یک حلقه لاستیکی ( O-Ring ) که بر روی شیر قرار دارد شما را از نشتی نداشتن هوا به طور کامل مطمئن می سازد