رگلاتور

رگلاتور

این وسیله غواص را قادر به تنفس در زیر آب می کند.رگلاتور هوای فشرده سیلندر را برابر با فشار محیط میکند.

در حال حاضر اغلب رگلاتورهای موجود در بازار  دو مرحله ای هستند در حالیکه قبلا تک مرحله ای بودند . رگلاتورهای تک مرحله ای شیرهای تک دارند که فشار سیلندر را به فشار محیط کاهش می دهند.
رگلاتورهای دو مرحله ای یک مرحله اول دارند که فشار سیلندر را به فشار محیط بعلاوه یک فشار متوسط از قبل تنظیم شده کاهش و مرحله دوم نیز فشار متوسط محیط را به فشار ساده محیط کاهش میدهد. مرحله اول رگلاتورها می تواند با یک پیستون یا یک دیافراگم کار کند که فشار سیلندر را کاهش می دهند و معمولا با یک ترکیب متعادل که اجازه می دهد مرحله دوم بهتر کار کند, هستند