اسنورکل

اسنورکل

 به شما اجازه می دهد در حالیکه سرتان زیر آب است در سطح آب تنفس کنید . اسنورکل شامل دو قسمت است :

1- دهنی

2- تیوب

دهنی از ماده نرمی ساخته شده و دارای شکلی است که به خوبی در دهان چفت می شود به گونه ای که به راحتی نگه داشته می شود و باعث می شود تا آب به داخل دهان نرود.تیوب می تواند از ماده سخت یا نیمه سخت ساخته شود ولی باید انعطاف پذیری داشته باشدبدون اینکه بشکند. داخل تیوب باید صاف بوده و دارای خم کمی باشد تا از جمع شدن جلوگیری و به راحتی هوا در آن جریان پیدا کند. برای اینکه غواص را در سطح تشخیص دهیم بهتر آنست که قسمت انتهای تیوب که از آب بیرون می آید رنگی باشد. اشنوکر بوسیله قسمتی که همراه آن است می تواند به بندماسک وصل شود و آنرا ثابت نگه دارد. البته باید دقت شود که در جای درست قرار گیرد. چندین مدل شیر دار ( سوپاپ دار) برای تخلیه انتهای تیوب نیز وجود دارند.